Yabancı Dil 

İngilizce-Almanca-Fransızca
Yabancı dil programımızda; çocuklara başka bir dilin varlığını anlatma, bu alanda kulak – dil alışkanlığını kazandırma, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmaları hedeflenmiştir. Anadilimizi öğrenirken; duyduğumuz her şeyi “Taklit” ve “Tekrar”  ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler, sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur. Buna rağmen dili “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler. Onlar farklı bir dili “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki, ikinci dili de anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu yollardan “edinirler”. Okulumuzda yabancı dili,çocuklara eğlenceli, ilgilerini çekecek şekilde, somut ve görsel materyaller, cdler, kartlar yardımıyla oyunlarla, şarkılarla ve çeşitli etkinliklerle öğretiyoruz.
Modern Dans
Dans yalnızca eğlence ve zevk demek değildir. Dans tamamen bilinç altını hareketlendiren, özgür eğitici bir oyun halini alır. Çocuklar dikkate değer bir konsantrasyonla kendi düşüncelerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Dans içinde kolaylıkla bir rolü üstlenirler, hızlı ve özellikle yavaş hareket ederler, gerektiğinde sessiz gerektiğinde de gürültülü olurlar. Dans etmek isteyen çocuk kendi hareketlerinin müzik ya da ritm tarafından yönlendirilmesine hazırlıklı olmak zorundadır. Bu nedenle dinleme eğitimi, dans etmeye en önemli hazırlıklar arasındadır. Çocuk, bedenini kullanmak için müziği dinlemeye yönelir ve dolayısıyla müzik dinlemeyi öğrenir.
Yaratıcı Drama
Eğitici drama çalışmaları ile öğrencilerimiz, bedenlerini kullanarak, ifade edici dil, görsel algı, yaratıcılık, kendilik algısı, problem çözme becerileri ve hayal güçlerini öğrenme deneyimlerine taşırlar. Bilişsel gelişimin yanı sıra, temelde sosyo-duygusal gelişimi destekleyen en önemli etkinliklerimizden Drama çalışmaları, yapılandırılmamış materyallerle, öğrencinin tamamen aktif ve etkin olarak katıldığı, atölye nitelikli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.
Orff ve Müzik Eğitimi
Dil, dans ve müzik çocuğun birbirinden ayırmadığı hareket alanıdır. Bu noktadan hareketle Orff yaklaşımı ile yaptığımız müzik derslerinin amacı: bireysel yaratıcılık yoluyla estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesidir. Orff eğitimi için önemli olan içinde var olan müziği ve müzik yapma duygusunu, en temel ve saf haliyle dışa vurabilmesidir. Biz bunun için ilk aşama olarak çocuğun kendi potansiyelinin farkına varmasını ve bunu geliştirmesini sağlayarak çocuğun gruba katkıda bulunmasını ve sosyalleşmesini sağlıyoruz. Daha sonraki aşamada da; Doğru nefes alıp, vermelerini, ritim duygularını  basit enstürümanları  tanıtarak ve kullandırarak geliştirmeye çalışıyoruz
Sportif Beceri Koordinasyonu
Okul öncesi dönem çocuğunun en önemli ihtiyacı harekettir. Gelişiminin sağlıklı ve doğru şekilde seyri için doğru hareket eğitimi oldukça önemlidir.  Koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, tutma vb. hareket becerilerinin kazanıldığı okul öncesi dönem bütün çocuklarda bulunan ortak özellikler ve yaşam için gerekli temel becerilerin geliştiği dönemdir. Okulumuzda; çocuklara doğru hareket eğitimi ve sağlıklı gelişim için geçerli spor becerilerin kazanılması adına işinde uzman eğitmenlerle çalışmaktadır . Derslerimizde: Yıl sonuna kadar çocukların gelişimleri doğrultusunda hedeflenen becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.
Oyun Grubu
Küçük Adımlar oyun programı ile çocuklarımıza, ihtiyaçlarına uygun düzenlenmiş, güvenli bir alanda, grup liderlerimizin gözetiminde, “kendiliğinden öğrenme” ortamı sunuyoruz. *Erken Çocukluk Dönemi (0-2 yaş), refleksleri ile hayata tutunan bir bebekten, bağımsız, kendi başına hareket edebilen bir toddler (ilk adımlama dönemi) olmaya geçiştir. *Bu dönem için geliştirilen eğitim modellerinde anne ya da babanın katılımı temel kriterlerdendir. *Bu geçişte kazanımlar çok çeşitlidir.Gelişim alanları birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmamakla birlikte, şaşırtıcı bir ivme kazanır. Çocuğunuz hızla daha sosyal, daha yetkin bir varlık olmaya başlar.
Oyun Terapisi
Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade ettip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar. Ayrıca oyun, çocuğun gelişimindeki en önemli araçlardan biridir. Çocuklar oynayarak dış dünyayı tanırlar ve onunla baş etmenin yollarını öğrenirler. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için duygu ve düşüncelerin ifade edilebileceği en uygun ortam oyundur.