İşbirlikçi, girişken ve toplumla barışık bireyler yetiştirmektir.